OM TELEFONFABRIKEN

2019 fick Mosaikteatern ett lokalstöd från Allmänna Arvsfonden för att bygga en fullständigt tillgänglig scen.
Med lokalstödet och egna medel har vi nu en professionellt utrustad scen som vi vill - och ska fylla med 
spännande scenkonst. 
Telefonfabriken är också ett utmärkt ställe för att anordna konferenser eller seminarier, filmvisningar eller konserter med sittande publik.


Telefonfabriken delar foajé med Mosaikteatern som utöver att ha Telefonfabriken som sin hemmascen också bemannar teatern som publikvärdar och scenarbetare.

31 mars - 13 maj

Med_stod_fran_Allmanna_Arvsfonden_negati
HVSH 1.jpg
Gulabistan_sofia.jpg
MänniskokungHamlet01.jpg
Nattkulan5_1920_1080px.jpg

Målgrupp: ålder: 4-99 år

Längd: 40 minuter 

www.clown.nu